V době probíhajících prázdnin a dovolených se setkáváme každoročně s několika problémy, které Vám nyní pomůžeme řešit.
1. Odložení data odeslání - bohužel jsou i lidé, kteří si v pátek objednají modely a v sobotu odjedou na 14 denní dovolenou, což má za následek, pokud nemají zajištěno převzetí zboží, vrácení nevyzvednuté zásilky.  Řešení je jednoduché, stačí uvézt do poznámky k objednávce "Odeslat po dni...".  Zboží tak máte rezervované a nemusíte se bát, že se na Vás nedostane a zároveň nám ušetříte zbytečnou práci při odesílání a příjmu vrácené zásilky.
Tato služba je zcela bezplatná!
 
2. Odložení zboží a slučování více objednávek do jedné zásilky
Odložení zboží -  v životě se každému může stát, že v době naskladnění novinek nejsou zrovna z různých důvodů k dispozici potřebné finance a neradi byste o vyhlédnuté zboží přišli. Řešením je požádat o odložení zboží. U stálých* a spolehlivých* zákazníků provádíme odložení zboží na dobu 2 - 4 měsíce, popř. i delší.
* stálý a spolehlivý zákazník – každý zákazník s ročním odběrem 20 000 Kč ( u měřítek 1:18 a 1:12 ) nebo 10 000 Kč ( u ostatních měřítek a jiného zboží) a řádným odběrem a přebírání zásilek.
Výhody:
Občas se stane, že v jedné dodávce některých výrobců je více novinek než obvykle a zákazník má určitou částku, kterou utrácí měsíčně či víte jak v danou chvíli utratit své penízky lépe a tak jednoduché řešení je požádat o odložení zboží. Do poznámky k objednávce stačí napsat „ žádám o odložení zboží, zboží odeberu do…, případně ihned chci zaslat položky…“ Máte tak zajištěno, že požadované zboží budete mít v době, kdy Vám to lépe vyhovuje a nebo v době chudší na novinky budete brát ze „zásob“ a vyhnete se tak abstinenčním příznakům. Zákazníci s osobním odběrem mají samozřejmě možnost si zboží vybrat a odloženo jim bude zboží, které si sami vybrali a zkontrolovali.
Nevýhody:
Bohužel občas se může stát, že odložené zboží může mít nějakou vadu či nedodělek a mezitím se toto zboží vyprodalo a není za co je vyměnit. V případě, že odložené zboží nebude odebráno, nebude na Vaše další žádosti o odložení brán zřetel. Nemáte zboží jako jedni z prvních. Odložené zboží nelze zahrnout do nově vypsaných akcí či jiných zvýhodnění.
Tato služba je zcela bezplatná!
 
Slučování objednávek – stává se, že v aktuální dodávce nového zboží se Vám líbí pouze jedna položka a zároveň víte, že během pár dnů bude další nové zboží o které máte zájem, pak není nic jednoduššího, než požádat o sloučení více objednávek do jedné zásilky. Stačí uvézt do poznámky v objednávce „ Žádám o sloučení objednávky s mou další objednávkou do jedné zásilky“. V případě, že pošlete více objednávek během jednoho či více dnů (např. o víkendu) provádíme sloučení do jedné zásilky automaticky, pokud už nebylo zboží zabaleno a vyexpedováno. Maximální doba, kdy lze sloučit objednávky je 15 dnů, pokud požadujete dobu delší požadujte odložení zboží.
Výhody:
Optimalizace ceny dopravného.
Nevýhody:
Bohužel občas se může stát, že odložené zboží může mít nějakou vadu či nedodělek a mezitím se toto zboží vyprodalo a není za co je vyměnit. V případě, že odložené zboží ze sloučených objednávek nebude odebráno, nebude na Vaše další žádosti o sloučení brán zřetel. Nemáte zboží jako jedni z prvních. Odložené zboží ze sloučených objednávek nelze zahrnout do nově vypsaných akcí či jiných zvýhodnění.
Tato služba je zcela bezplatná! 
Veškeré výše uvedené služby jsou zcela bezplatné a platí nejen o prázdninách, ale celý rok. V případě, že nás chcete přece jenom za bezplatné služby nějak odměnit, preferujeme především Vaši další objednávku, účast na našich akcích, tekuté a sladké poživatiny všeho druhu, Vaši osobní a bezplatnou účast na uklízení sněhu, sekání trávy a stěhování skladu.