Jelikož Vám dlužím vyhodnocení soutěže z dubna, dávám stejnou otázku znova protože jsem díky výměně serveru přišel o Vaše správné odpovědi.

Dnes jsme pro Vás připravili poznávací soutěž.
Stačí když poznáte z detailu model auta a výrobce modelu.
Abyste nemuseli prohlížet všechny články, nedáváme tentokrát výřez,
ale pouze vše říkající charakteristický detail, Tak se snažte a nenechávejte
vyhrávat ostatní.

Odpověď na dnešní otázku zasílejte do 30. 9.  2005
na adresu:
  soutez@svetmodelu.cz

Pravidla:
a) 1 osoba může poslat pouze 1 odpověď. Z jedné mailové
adresy může přijít pouze jedna odpověď. Při porušení tohoto bodu,
budou všechny odpovědi vyhodnoceny jako nesprávné a budou
vyřazeny.
b) Ze všech správných odpovědí bude vylosován výherce. Oznámení
o výhře bude zasláno na mailovou adresu, ze které byla odeslána
odpověď a zveřejněno na těchto stránkách.
c) Výherce souhlasí se zveřejněním svých iniciál a města, ze kterého
pochází na těchto stránkách (např. J.Z. z Ostravy).
d) Výhry a výhody z výher nejsou právně vymahatelné.
e) Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy BOALLGET
a jejich rodinní příslušníci.

A o co hrajeme? O propagační předměty a poukázky na slevu.

Malá nápověda na závěr, model je samozřejmě z naší nabídky
na těchto stránkách.

Pokud Vám soutěž připadá příliš těžká nebo nezajímavá, rád se budu zaobírat
Vašimi návrhy jak soutěž vylepšit, které mi můžete posílat na
soutez@svetmodelu.cz .

Aby se Vám lépe přemýšlelo, doporučuji otevřít si láhev dobrého
vína, které zakoupíte třeba na
www.vinomarket.cz