Jak již snad všichni víte, tak jsme v měsíci březnu zprovoznili modul „Holandská dražba“. V současné době jsme odstranili několik nedostatků a ošetřily se některé stavy, na které se přišlo až během provozu, včetně těch, kdy se někteří dražitelé pokoušeli dražbu či její pravidla přechytračit.

Jelikož v souvislosti s ní přišlo několik dotazů a připomínek pokusíme se na ně níže odpovědět.

1) Předmět vydražený a nepřebraný – v případě, že se stane, že vydražený předmět vydražitel nepřevezme, bude předmět vrácen zpět do dražby a to za cenu za jakou byl vydražen a dražba bude dále pokračovat. S vydražitelem bude dále postupováno jako s ostatními odmítači zásilek a na jeho účast v dalších dražbách nebude brán zřetel.

2) V žádném případě nejsme schopni zajistit rovný přístup všem - zejména týkající se začátku a termínu dražeb a ani nevíme jak by to šlo zajistit. Bohužel vždy bude někdo, kdo v danou chvíli nemá z různých důvodů přístup na internet, ale to skutečně není a ani být nemůže náš problém. Stejně tak nemůžeme nést odpovědnost za to, že i přes anonci v „Novinkách mailem“ si někdo tento mail nepřečte. Z těchto důvodů nebude v budoucnu ve valné většině na začátky nových dražeb upozorňováno. Motto dražby je „Buď rychlejší než ostatní“, což znamená, že kdo dřív přijde na novou dražbu bude mít určitou výhodu.

3) Buď rychlejší než ostatní – znovu musíme upozornit, že nestačí pouhé vložení předmětu dražby do košíku, ale je nutné i okamžité odeslání objednávky, jelikož někdo rychlejší Vás může předběhnout. Okamžikem vydražení je okamžik odeslání objednávky nikoliv pouhé vložení zboží do košíku. Nejlepší způsob je se po vstupu do shopu ihned přihlásit, pak zboží vložit do košíku a odeslat objednávku. V případě, že budete chtít ve stejnou dobu objednat i další zboží učiňte tak radši samostatnou objednávkou, kterou samozřejmě sloučíme do jedné zásilky s předchozí objednávkou. Bohužel už pár zákazníků na svou „pomalost“ doplatilo.

4) Čas dalšího zlevnění – čas na serveru se řídí přesným časem se sítě internet a ten nemusí souhlasit s časem na Vašem PC či hodinkách. Stejně tak je si třeba uvědomit, že na Vašem PC se zobrazuje statický obraz a přesto, že čas další slevy již nastal tak pokud neprovedete refresh nebo aktualizaci stránky změna ceny se na Vašem PC neprojeví. Je také nutné si dobře přečíst v jakém časovém intervalu dojde k dalšímu snížení ceny, cena se může snižovat třeba co 1 hodinu, co 3 hodiny, 1 den či několik dní nebo třeba za 1 týden i déle.

5) Nabídka zboží v dražbě – zboží vkládáme do dražby pouze na základě našeho rozhodnutí, stejně tak určujeme výši slevy a dobu dalšího zlevnění a to nahodile. Ani jako naši zákazníci nemáte  žádné právo určovat druh zboží a výši slevy a tudíž je zbytečné nás k zařazení určitého zboží vyzývat. Nelze v žádném případě předpokládat, že v dražbě budou pouze samé horké novinky a klesat budou co hodinu o 20%.

6) Dražit lze pouze na Vašem PC – v žádném případě nelze dražit osobně na prodejně, toto lze pouze na Vašem PC nebo na PC v místě, kde se nacházíte. Bohužel představa, že přijdete na naši prodejnu a my Vám umožníme přístup na PC je mylná a toto nebude v žádném případě umožněno.

7) Dotazy, připomínky a náměty – pokud nebyly řešeny výše použijte pro lepší přehlednost téma v diskusním foru.

http://boallget.cz/forum/viewtopic.php?t=322&start=30

Jsme připraveni naslouchat všem rozumným námětům.