V současné době směřuje trend povrchové úpravy modelů definitivně k nanášení barev stříkáním. Přispělo k tomu i výrazné rozšíření nabídky stříkacích pistolí a kompresorů a v poslední době i výrazné snířžení jejich cen. Jelikož se stále častěji setkávám s dotazy našich záakzníků zda stříkat či používat nadále štětec a když stříkat tak čím, přináším Vám jako úvod do dané problematiky názor jednoho známého vynikajícího dlouholetého modeláře.

STŘÍKAT ČI NESTŘÍKAT?!
Ano, myslím tím nás modeláře, ať plastikové či jiné. Odpověď je i není jednoduchá. Pokud to vezmu za sebe,je to jasné! Štětcem prostě moc neumím a plynulé přechody už vůbec.
Kde se vlastně vzala první stříkací pistole? Prý, jak tvrdí znalci a nálezy, již v pravěku. Dutá kost, rákos a jako zdroj vzduchu vlastní ústa. A americkou retuš vynalezl v roce 1893 americký akvarelista Charles Burdick. Ano - americká retuš – technické prostředky této umělecké metody používáme i my, modeláři.


A jakou pistoli si vlastně pořídit?! Nechte si poradit. Hledejte v časopisech. Hledejte na webu. Jedno si ale uvědomte – jsou to vždy názory konkrétních lidí. A váš názor může být jiný.
Můžete začínat skromě a nebo ( pokud vaše konto stačí ) si pořídit dobrou výbavu hned. Pokud můžu mluvit za sebe – dobrou výbavu hned. Stejně se k ní propracujete i v tom prvním případě.


A technicky? Existují tři hlavní typy stříkacích pistolí s vnitřním mísením vzduchu a barvy.
jednočinné – lze měnit pouze množství vzduchu
dvojčinné – ovládací páčkou pouštíme v první fázi vzduch a ve druhé fázi regulujeme množství barvy
nezávisle dvojčinné – umožňují měnit množství vzduchu a množství barvy nezáviske na sobě.

Opět můj názor – třetí typ vítězí. Nebudu uvádět značky – zcela úmyslně. V této době už snad na trhu nejsou vyslovené šmejdy – a stejně – ať chcete či ne, každý to máte v rukou. Více či méně zručných. A tady opravdu platí to staré dobré heslo: učit se, učit se, učit se. Pak třeba zvládnete z ruky nastříkat očazení za výfuky, které krásně přechází do ztracena!
Co je pro kvalitní práci se stříkací pistolí vysloveně důležité? Mít dobrý zdroj stlačeného vzduchu. Kdo si pořídí dobrou stříkací pistoli a potom chce ušetřit na kompresoru, zadělá si okamžitě na prů… problém. Sebelepší pistole bez stejně dobrého kompresoru je k ničemu.


A jaký kompresor? Opět můj názor – s tlakovou nádobou, odlučovačem vody i oleje, regulátorem tlaku, pojistným ventilem a spínačem pro nastavený tlak. Jen žádný vzduchovací motorek do akvária nebo tlakovou lahev. Tu snad jen pro práci s fixírkou.


A co dále?


naučit se správně ředit barvy – obecně platí naředit barvu na hustotu plnotučného mléka. To jsem nevymyslel, to jsem někde četl. Ale platí to. A zase – zkoušet, zkoušet, zkoušet!
A nebojte se barvu opravdu naředit – jinak prskáte a prskáte a povrch je samá krupička. I když – i přeředit lze – to pak vytváříte kolečka barvy, která honíte po ploše sem tam.


A chtěl bych vyvrátit jeden blud – zase jsem ho nedávno někde četl – není pravda, že při stříkání spotřebujete více barvy! Více spotřebujete ředidla. Stříkaná barva lépe kryje, takže mnohdy stačí i jedna vrstva.


A snad nejdůležitější věc při práci. Čistit, čistit, čistit!!!! Ale ne tak, že pistoli komplet rozděláte. To pak končí ztracenými pružinkami, těsněním, zmáčknutou tryskou, ohnutou jehlou. Věřte mi, vím o čem mluvím. Opět moje zkušenost – vystříkám zbytek barvy, vyčistím nádobku na barvu ředidlem nebo čističem. Vytáhnu jehlu a očistím.Trysku jen profouknu čističem. A sestavím vše zpět. Pokud vím, že delší dobu nebudu stříkat, profouknu pistoli nějakým řídkým olejem. Hlavně nenechte v pistoli zaschnout barvu. To se vzápětí dostaví pláč a skřípění zubů. Zničíte minimálně těsnění, v horším případě trysku i jehlu.


Nebudu se rozepisovat o technických problémech při stříkání. Musel bych napsat uživatelskou příručku a takový spisovatel zase nejsem. Opět doporučím kamarády stříkače, už napsané příručky, web a nebo musíte odhalit příčinu sami.


A co na závěr? Kamarádi stříkači – ať už současní či budoucí – ať vám to stříká. Pevnou ruku, kvalitní nářadí i krásné modely. A také nezapomeňte, ne všichni jsme mistři stříkači, jak to třeba vidíte v časopisech nebo na soutěžích. Je to všechno o radosti z modelařiny. A tu si nenechte zkazit. Nikým a ničím.

OBECNÉ ZÁSADY:
1.Používejte pouze barvy a ředidla určená pro práci s pistolí.
2.Barvy vždy přiměřeně nařeďte.
3.Dbejte na dobré osvětlení.
4.Dodržujte doporučený tlak vzduchu.
5.Po ukončení práce pistoli pečlivě vyčistěte.
6.Pracujte v dobře větrané místnosti.
7.Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně.
8.Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
9.Chraňte před dětmi.

MOŽNÉ POTÍŽE:
1. Krupice na povrchu: příliš hustá barva, nebo vyšší tlak vzduchu. Barvu více zřeďte, upravte tlak vzduchu. Zkontrolujte, zda na jehle nebo na hrotu trysky není zaschlá barva, případně očistěte.
2. Louže na povrchu: příliš naředěná barva, příliš mnoho barvy na jednom místě. Snižte ředění barvy, stříkejte plynule na celou plochu.
3. Kaňky: a) pistole plive. Stává se to na začátku a na konci práce s pistolí. Začínejte a končete vždy mimo stříkanou plochu.
b) malý tlak. Upravte tlak vzduchu.
c) přicpaná tryska.
4. Šmouhy na okrajích plochy: způsobuje pohyb zápěstí. Celá ruka by se měla pohybovat rovnoběžně a rovnoměrně nad celou plochou.
5. Rozmazané kaňky na okrajích plochy: příliš mnoho barvy stříkané z příliš malé vzdálenosti. Stříkejte z větší vzdálenosti, nebo méně barvy menším tlakem.
6. Cákance: příliš rychlé uvolnění spouště. Pouštějte spoušť jemně a plynule.
7. Křivé tahy: ruka je příliš blízko ke stříkané ploše. Držte ruku paralelně s plochou.
8. Bublinky v nádobce na barvu: nedotažená korunka trysky, uvolněná tryska, nebo chybějící těsnění.
9. Barvu nelze zastavit při otevřeném vzduchu: ucpaný hrot trysky. Vyšroubujte trysku, odšroubujte korunku, vyšroubujte nebo vyjměte hrot trysky a opatrně vyčistěte. Pracujte opatrně, hrot se snadno poškodí.
10. Pulsace: vadné, nebo špatně umístěné těsnění jehly v přední části skeletu.
11. Pistole práší: a) hustá barva a velký tlak vzduchu. Upravte tlak vzduchu a ředění barvy.
b) Prášení také způsobuje zasychání barvy ve vzduchu. Použijte přípravky, které zpomalí schnutí, nebo méně těkavé ředidlo.

„ moravský stříkač „

 

Pokud Vás článek zaujal a rozhodli jste se se stříkání začít, tak naši nabídku stříkacích pistolí a kompresorů najdete

-ZDE -