Správná odpověď na otázku z měsíce července je PAGANI ZONDA, SOLIDO. Správných odpovědí tentokrát přišlo 67,21% a z nich byli vylosováni tito výherci J. V. Kladno, O. J. Jihlava a K. H. Praha. Gratulujeme.

Toto je obrázek, ze kterého byl výřez

Otázka na měsíc srpen - uveďte značku a výrobce auta, jehož detail je na obrázku, barva je opět upravena. Jelikož se ptáte na důvody úpravy barvy, tak vězte, že máme několik stížností od soutěžících či jejich rodičů, kteří hledají dle barvy a prochází takřka celý shop, že je to časově náročné. Tak abychom jim ušetřili čas měníme barvy na obrázku.

 

Tak se snažte a nenechávejte vyhrávat ostatní, doufám, že tentokrát budete úspěšnější, model je tentokrát znova z naší nabídky.

Odpověď na dnešní otázky zasílejte do 31. 8. 2007
výhradně na adresu:
soutez@svetmodelu.cz
a do předmětu uveďte "Soutěž",
nepište do mailu s odpovědí žádné jiné zprávy a dotazy,
jelikož zprávy padají do určené složky, kterou čtu až před losováním, takže si toho nemusím všimnout, děkuji za pochopení.

Pravidla:
a) 1 osoba může poslat pouze 1 odpověď a musí být podepsaná alespoň iniciálami jména s uvedením místa bydliště. Z jedné mailové adresy může přijít pouze jedna odpověď. Při porušení tohoto bodu, budou všechny odpovědi vyhodnoceny jako nesprávné a budou vyřazeny.
b) Ze všech správných odpovědí bude vylosován výherce. Oznámení o výhře bude zasláno na mailovou adresu, ze které byla odeslána odpověď.
c) Výhry a výhody z výher nejsou právně vymahatelné.
d) Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy BOALLGET a jejich rodinní příslušníci.

A o co hrajeme? O propagační předměty a poukázky na slevu.

Jelikož se množí dotazy ze Slovenska, zda bude i doprava na Slovensko zdarma, konzultovali jsme to s některými soutěžícími a rozhodli jsme, že aby se soutěžící z ČR necítili ukřivděni, že částku na dopravu mimo ČR snížíme v případě výhry o cenu tuzemské dopravy a to o 120 Kč.

POZOR - je nutné dodržovat pravidla soutěže, zejména bod 1. !!!!

Pokud Vám soutěž připadá příliš těžká nebo nezajímavá, rád se budu zaobírat Vašimi návrhy jak soutěž vylepšit, které mi můžete posílat na soutez@svetmodelu.cz .