Objevte znova svět hraček! 

Spielwarenmesse (Veletrh hraček) je předním mezinárodním veletrhem hraček a potřeb pro zájmové aktivity a volný čas. Tento veletrh určený výhradně odborníkům je optimální platformou pro setkání a komunikaci národních i mezinárodních výrobců se zástupci obchodu a nákupu na celém světě. Prezentace nových výrobků a rozsáhlý přehled výrobního odvětví je nepostradatelným pramenem informací, který umožňuje celoroční orientaci na trhu.

Tento veletrh letos překročil s 80300 návštěvníky magickou hranici 80000 návštěvníků ( v roce 2006 79800 ), přičemž návštěvníci přijeli ze 120 zemí ( 2006 110 zemí), čímž se poprvé zvýšil podíl zahraničních návštěvníků nad 50%, přičemž počet návštěvniků silně roste na celém světě, např. počet návštěvníků z Francie vzrostl o 8%, Itálie o 7,4%, Sevrerní Amerika o 6,4%, Asie o 7%, ale nejvíce vzrostl zájem z východní Evropy a to o 13% v čele s Českou republikou, Ruskem Rumunskem a Maďarskem. O významu tohoto veletrhu svědčí i to, že zájem o jeho opětovné navštívení projevilo celých 88,5% navštěvníků. 

 Nabídka, kterou veletrh Spielwarenmesse poskytuje, se vyznačuje různorodostí a komplexitou a sahá od tradičních hraček – jako panenek, plyšových nebo dřevěných hraček – přes modelové železnice, autodromy a potřeby pro modelářství až po počítačové hry a vybavení pro outdoorové aktivity. Současně je zastoupen též sortiment kreativní tvorby, potřeby pro společenské akce a trendové zboží.  

V roce 2007 jsme se setkali s nově strukturovaným veletrhem Spielwarenmesse, obohaceným o nově postavenou halu 4A a nové tematické zaměření jednotlivých veletržních hal. Veletrh byl pro odborníky z oblasti nákupu a obchodu nově uspořádán a přizpůsoben zájmům nákupu a požadavkům na informovanost, takže třeba já osobně jsem skoro nemusel opustit oproti předchozím letům halu 7. Toto nové uspořádání hlavních produktových skupin mělo za následek nové umístění více než 1000 vystavovatelů.  
 

Na veletrhu se nově objevila i speciální  témata jako např. Toy Generations (Hravá generace) v hale 9, jejichž úkolem bylo získávat nové cílové skupiny zákazníků. Nejen děti si hrají a jsou potenciálními zákazníky. Zde jsme se dozvěděli ,  jak prostřednictvím stávajícího i nového sortimentu výrobků oslovit další věkové skupiny klientů, především skupinu nad 40 let. Současně s těmito formami se na veletrh se dostál další sortiment jako společná expozice Frankfurt Book Fair (Frankfurtský knižní veletrh). Nakladatelství literatury pro děti a mládež vystavovali ve společné expozici Frankfurt Book Fair (Frankfurtského knižního veletrhu) v hale 11.0. Děti totiž objevují svět při hraní a čtení. Z tohoto důvodu by si ani odborníci z oblasti obchodu hračkami neměli tuto synergii mezi knihami a hračkami nechat ujít. 
 

Vystavovatelé i návštěvníci měli velký prospěch z nového konceptu výstavy a 89,3% vystavovatelů hodnotilo veletrh jako velmi důležitý pro jejich odbyt, přičemž většina vystavovatelů měla již v něděli ráno objem objednávek vyšší než v roce 2006.  
 

Závěr 
Jelikož mottem letošního veletrhu bylo “Objevte znovu svět hraček” nezbývá mi než Vás vyzvat k tomuto objevování, ať již na našich či jiných stránkách nebo návštěvou hračkářských a modelářských prodejen. A pokud si ještě stále nejste jisti, že hrát si je i v dospělých letech normální, vřele Vám doporučuji návštěvu veletrhu v příštím roce.

   

Poděkování 
Na tomto místě bych rád poděkoval majitelům firmy KADEN za jejich pohostinnost na stánku a vytvoření potřebného zázemí a svému týmu bez jejichž jazykové a fyzické podpory si již nedovedu naši účast na veletrhu představit.